Op de grote B2030 bijeenkomst in Heinkenszand van 6 maart 2019 zijn door de aanwezigen veel zaken genoemd die zij belangrijk vinden voor het openbaar groen. Deze zijn deels opgenomen in het Groenstructuurplan Borsele Uitwerking Heinkenszand. Maar er zijn die avond ook een aantal aanbevelingen gedaan, die een lange termijnaanpak vergen. Dat betreft met name zaken in de sfeer van consumptiegroen, bv een pluktuin, een dorpsmoestuin of een voedselbos of vergelijkbare zaken. En verder is bijvoorbeeld een dorpsbos genoemd, zoals nu al bij diverse dorpen in de gemeente aanwezig is.
Daarnaast wordt een belangrijk punt van aandacht hoe de bevolking van Heinkenszand beter bewust gemaakt kan worden van de te verwachten effecten van de klimaatverandering en hoe ze daar zelf ook op kunnen inspelen met hun tuin. Dit alles vormde het startpunt voor de activiteiten van de werkgroep.
De werkgroep Groen is in april 2019 gestart met een bespreking het Groenstructuurplan Borsele Uitwerking Heinkenszand en heeft dit plan van aanvullingen voorzien. Daartoe zijn door de verschillende leden van de werkgroep de verschillende wijken bekeken op verdere mogelijkheden om het groenstructuurplan in te vullen. Dat heeft geleid tot een viertal bijdragen die zijn samengevat in een overzichtsverhaal waarin ook een aantal algemene punten op een rijtje zijn gezet. Voornaamste conclusies zijn, dat er zeker ruimte is voor meer groen in het dorp en dat er meer variatie moet komen in de beplanting, zowel struiken als bloemplanten. Daarbij moet zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met een verbetering van de biodiversiteit; dat wil zeggen dat insecten (bijen, vlinders etc) en vogels hier goed kunnen leven. Een belangrijk positief aspect voor de biodiversiteit is dat de rechte structuren in het openbaar groen worden omgevormd naar gevarieerde, slingerende structuren. Daarnaast moeten er voor kinderen meer mogelijkheden komen voor buitenspelen in bijvoorbeeld grotere struwelen en/of een speelbos. Tenslotte lijken ook een of twee hondenuitrenplaatsen een goede toevoeging aan het openbaar groen in het dorp.
De werkgroep heeft op 16 oktober 2019 haar visie op het Groenstructuurplan Heinkenszand gepresenteerd in de vorm van een advies aan de gemeente over de groenstructuur voor de Borselse dorpskern Heinkenszand uitgaande van drie doelen: hoge ruimtelijke kwaliteit, vergroting biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Wilt u de gehele presentatie met het advies van de werkgroep inzien? Klik dan hier! om deze te downloaden.

knop pijl1

Plukkers gezocht...

plukkers1

Laatste nieuws

Zoeken

View My Stats