De werkgroep Duurzaamheid is sterk oriënterend bezig geweest met het vergaren van kennis, er is al heel veel geschreven en gedocumenteerd over duurzaamheid.
Het is nu de uitdaging om de voor ons relevante informatie te vergaren en te kijken in hoeverre realistische toepasbaarheid in Heinkenszand aan de orde kan zijn. Duidelijk is dat wij kaders moeten aangeven van onze aandachtsgebieden.
Speerpunten/aandachtsgebieden zijn:
• Duurzaam wonen
• Duurzaam vervoer en mobiliteit
• Duurzaam watermanagement

De enquête etc. aardgasvrije toekomst.

Enkele lopende activiteiten en ontwikkelingen zijn:

• Er zijn twee energieambassadeurs opgeleid.
• Een vertegenwoordiger van de werkgroep gaat deelnemen in de klankbordgroep voor de nieuwe wijk Platepolder.
• Door de organisatie ” Maak onze regio Duurzamer” is een informatieavond verzorgd over het Postcoderoosproject Borsele (zonnepanelen van inwoners op daken van ondernemers). Dit project heeft voldoende deelnemers om te gaan starten en de coöperatie voor dit project is inmiddels opgericht. De werkgroep gaat kijken of een tweede identiek project ook in Heinkenszand opgezet kan worden. Inmiddels kunt u deze avond bezoeken en voor verdere info klik hier om de desbetreffende flyer in te zien.
• De gemeente Borsele is gevraagd om bij de Woonmarkt komend voorjaar in De Stenge ook ruimte te maken voor duurzame mobiliteit. De werkgroep wil hier graag met een stand aanwezig zijn.
• Er zijn plannen om medio 2020 te starten met een helpdesk en 4 x per jaar een spreekuur (gezamenlijk met de andere werkgroepen) op nog nader te bepalen locatie. Dit is van belang omdat duurzaamheid op alle aandachtsgebieden bij jezelf begint. Er zijn heel veel maatregelen die zelf genomen kunnen worden en enige hulp kan daarbij welkom zijn.
knop pijl1

Plukkers gezocht...

plukkers1

Laatste nieuws

Zoeken

View My Stats