De gemeente Borsele heeft een BOA aangesteld.

Dit is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, die erop moet toezien dat de regels in de gemeente worden nageleefd. Hij is ongeveer zes uur per week actief in Heinkenszand.

Het is onder andere de taak van de BOA om te controleren of hondenbezitters de hondenpoep opruimen als hun hond zijn behoefte heeft gedaan binnen de bebouwde kom. Ook is hij bevoegd om handhavend op te treden als er parkeerovertredingen worden gemaakt.

De Dorpsraad ontvangt regelmatig signalen van inwoners over (het ontbreken van) de handhaving door de BOA. Zo worden er voorbeelden gegeven van overlast door hondenpoep en hinderlijk parkeren.

Wij denken dat zes uur per week voor een BOA te weinig is om het werk in Heinkenszand goed te kunnen uitvoeren. Daarom roepen wij u op om voorbeelden bij ons te melden, waarvan u vindt dat een BOA deze zou moeten aanpakken. Het liefst ontvangen we foto's van die situaties, voorzien van plaats en datum.

Met behulp van deze voorbeelden kunnen we bij de gemeente pleiten voor een uitbreiding van het aantal BOA-uren in het dorp. Wij zijn van mening dat dit de leefbaarheid en de veiligheid van Heinkenszand ten goede kan komen.

    

Plukkers gezocht...

plukkers1

Laatste nieuws

Zoeken

View My Stats