Het is u vast niet ontgaan dat wij als Dorpsraad van Heinkenszand al een aantal jaren aan de weg timmeren. Wij zijn een enthousiaste groep mensen die het belangrijk vindt om mee te denken over hoe het wonen in Heinkenszand zo goed en prettig mogelijk kan worden gemaakt. We geven gevraagd en ongevraagd adviezen over de leefbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en welke ‘-heid’ je ook maar kunt bedenken.

We mopperen allemaal wel eens over hondendrollen, parkeerproblemen, hardrijders en laagvliegers en over allerlei andere dingen die in onze ogen beter zouden kunnen. Als je lid wordt van de Dorpsraad dan kun je gewoon écht iets voor het dorp betekenen. Je bent van harte welkom om een van onze vergaderingen bij te wonen (dan kun je mooi nog even de kat uit de boom kijken..), maar je mag je natuurlijk ook gewoon gelijk aanmelden. 
Je kunt je hier vrijblijvend aanmelden.

De openbare bestuursvergaderingen van de Dorpsraad vinden normaliter plaats in Brasserie StelleplaS.

Echter hebben wij als Dorpsraad besloten om niet langer om de 4 à 5 weken te vergaderen.
De frequentie wordt dus beduidend minder en zodoende plaatsen wij niet langer een vergaderschema op onze website.

De reden is, dat wij vanuit de bewoners van Heinkenszand nauwelijks vragen of feedback krijgen.
Vermoedelijk zijn er voldoende onderwerpen, maar wij worden tot op heden hierover niet geïnformeerd.

Zodoende vinden de vergaderingen slechts plaats mits daar een behoefte of een goede reden voor is.

Als er een onderwerp is, waarvan u vermoedt dat de Dorpsraad er iets voor kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

View My Stats